ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DPF

Σειρά εμφάνισης:
Προϊόντα/Σελίδα:

ΚΩΔ. ΣΥΣΚ.
5148 250 ml
5123 1 L
5126 20 L

Το ειδικό πρόσθετο πετρελαίου για την προστασία του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF), είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό πρόσθετο που μειώνει τη συσσώρευση σωματιδίων και ως εκ τούτου αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και η χρήση πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε θειάφι εγκυμονεί τον κίνδυνο να φράξει το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Τότε ο εγκέφαλος του οχήματος σε πολλές περιπτώσεις βγάζει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Το ειδικό πρόσθετο προστασίας φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF): • Αποτρέπει το πρόωρο βούλωμα και προστατεύει το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου. • Καθαρίζει και ενισχύει την αναζωογόνηση του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων. • Διασφαλίζει τέλεια καύση του καυσίμου. • Μειώνει τη δημιουργία σωματιδίων και ρύπων.

ΚΩΔ. ΣΥΣΚ.
5169 1 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ειδικό καθαριστικό “Pro-Line for diesel particle filters”, είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό υγρό για τον καθαρισμό του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου επί του οχήματος. Οχήματα που κινούνται σε μικρές αποστάσεις και η χρήση πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε θειάφι, εγκυμονεί τον κίνδυνο να φράξει το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου. Τότε ο εγκέφαλος του οχήματος σε πολλές περιπτώσεις βγάζει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Το ειδικό καθαριστικό υγρό φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου: • Διαλύει τις συνήθεις επικαθήσεις στα φίλτρα κατακράτησηςσωματιδίων πετρελαίου. • Αποτελεσματικό για όλα τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου σε επιβατικά και σε οποιοδήποτε άλλο όχημα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. • Εξασφαλίζει σωστή λειτουργία του κινητήρα, μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. • Μειώνει το κόστος λειτουργίας, αποτρέποντας ακριβές επισκευές. Σημείωση: Για την διεξαγωγή του καθαρισμού είναι απαραίτητος ο ψεκαστήρας (LM 7946), το ίσιο ρύγχος (LM 7948) ή και το γωνιακό ρύγχος (LM 7947). Κατόπιν θα πρέπει να γίνει εφαρμογή του ειδικού υγρού πλύσης (LM 5171) 500 ml με τον ίδιο τρόπο. Μετά την πλύση θα πρέπει να επανατοποθετηθεί ο αισθητήρας (θερμοκρασίας ή πίεσης) που είχε αφαιρεθεί και να ενεργοποιηθεί από το συνεργείο η διαδικασία αναζωογόνησης του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΚΩΔ. ΣΥΣΚ.
5171 500 ml

Το Pro-Line ειδικό υγρό πλύσης για φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό υγρό για χρήση μετά τον καθαρισμό του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων με το ειδικό καθαριστικό υγρό φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου(LM5169). Με το ειδικό υγρό πλύσης διασπώνται οι επικαθήσεις των σωματιδίων και κατανέμονται σε όλη την επιφάνεια του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου, όπου στη συνέχεια καίγονται κατά την διάρκεια της φάσης αναζωογόνησης. Η εφαρμογή γίνετε με το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου εγκαταστημένο. Τα διαστήματα μεταξύ των καθαρισμών με το ειδικό καθαριστικό φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων και με το ειδικό υγρό πλύσης (LM5171) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του οχήματος (σύντομες διαδρομές, λειτουργία σε χαμηλές στροφές) αλλά και την περιεκτικότητα του πετρελαίου σε θειάφι.

Προϊόντα/Σελίδα:
Σελίδα 1 από 1
- 1 -