ΣΠΡΕΥ - ΠΑΣΤΕΣ

ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ | ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ. ΣΥΣΚ.
3351 200 ml (SPRAY)

Ειδικό σπρέυ για την διάγνωση προβλημάτων στεγανότητας στην εισαγωγή-πολλαπλή αέρα βενζινοκινητήρων. Το προϊόν, όταν ψεκάζεται στα εξαρτήματα της εισαγωγής, προκαλεί στιγμιαία μείωση των στροφών του κινητήρα, διευκολύνοντας έτσι στην εύρεση των σημείων λανθασμένης εισαγωγής αέρα. Παράλληλα αυξάνει απότομα τους υδρογονάνθρακες και το μονοξείδιο του άνθρακα διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο, όταν γίνετε διάγνωση με χρήση αναλυτή καυσαερίων. EΦΑΡΜΟΓH Με τον κινητήρα να δουλεύει αυστηρά στο ρελαντί ψεκάστε τα εξαρτήματα του συστήματος εισαγωγής. Λόγω της «υποπίεσης» στα σημεία όπου γίνετε λανθασμένη αναρρόφηση αέρα, το προϊόν αναρροφάται από τον κινητήρα. Αυτό γίνετε εύκολα αντιληπτό από την μείωση των στροφών του κινητήρα αλλά και από την αύξηση των ρύπων. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες με και χωρίς καταλύτη. Πληροί την VW G 001 800 A1.