ΣΠΡΕΥ - ΠΑΣΤΕΣ

ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | START FIX

ΚΩΔ. ΣΥΣΚ.
1085 200 ml (SPRAY)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιθέρας εκκίνησης κινητήρα σε σπρέυ. Ο συνδυασμός των εύφλεκτων, αντιοξειδωτικών και λιπαντικών προσθέτων του παρέχει: • Άμεση εκκίνηση ακόμα και κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες. • Προστασία του κινητήρα και της μπαταρίας. • Προστασία από την οξείδωση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για 2- και 4-χρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. EΦΑΡΜΟΓH Βενζινοκινητήρες: Ψεκάστε το προϊόν στην εισαγωγή (πχ. στο φίλτρο) και εκκινήστε αμέσως τον κινητήρα πατώντας ελαφρά το γκάζι. Πετρελαιοκινητήρες: Ψεκάστε το προϊόν στην εισαγωγή (πχ. στο φίλτρο) και εκκινήστε αμέσως τον κινητήρα πατώντας τέρμα το γκάζι. Μη χρησιμοποιείτε τους αναφλεκτήρες κλπ. Με την βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου η διαδικασία απλοποιείται κατά πολύ, διότι ο ψεκασμός και η διαδικασία της εκκίνησης μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν είναι ακατάλληλο για κινητήρες Pumpe Duese & Common Rail!