ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ LIQUI MOLY

Για όλα τα προϊόντα της LIQUI MOLY έχει αναρτηθεί κάτω από τους κωδικούς και τις συσκευασίες όλη η χρήσιμη τεχνική πληροφόρηση, όπως Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet) αλλά και Τεχνικές Ενημερώσεις Προϊόντων (Product Information) σχετικά με την χρήση αλλά και τις προφυλάξεις κατά την χρήση των προϊόντων αυτών, σε μορφή pdf.